# دانلود_نرم_افزار

خلاصه ای از اندیس های خوردگی در آب + دانلود نرم افزار Water Stability Analizer

تحلیل نتایج اندیس لانژلیه: آب تمایل به خوردگی و رسوب ندارد.                      IS= 0 آب تمایل به رسوب گذاری دارد.                IS= POSITIVE آب تمایل ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 793 بازدید