فلوراید در آب

فلوراید

بسته به شرایط آب و هوایی غلظت فلوئور مجاز در آب 0.6-1.2mg/L می باشد وحداکثر غلظت مجاز آلایندگی فلوئور 4Mg/L می باشد .

 

معروفترین ترکیبات فلوئور

 

1.سدیم فلوراید  NaF)یا هیدروفلو سیلیسیلیک(

 

این ترکیب به دلیل سرعت حل شدن زیاد در آب، پرکاربردترین ترکیب فلوئور می باشد با این حال گرانترین ترکیب فلوئور می باشد.  

 

  2. سدیم سیکلوفلوراید (Na2SiF6   یا هگزافلوئوسیلیسیلیک)

 

   ترکیبی ارزان سفید و بی بو می باشد

  

  3.اسید فلوئو سیلیسییلیک  H2SiF6)یا اسید سیلیکو فلوئوریک)

 

  ترکیبی خورنده، بخار مانند ،شفا ف یا Transparentو باعث حساسیت روی پوست می  شود .دارای خلوص 22-30 می باشد .

 

 

       غلظت مورد نیاز فلوئور بر حسب دمایهوا درجه فارنهایت               

                                                                                   

53.7>                                   1.2Mg/L 

53.8-58.3                               1.1 Mg/L 

58.4-63.8                               1.0 Mg/L 

63.9-70.6                                0.9 Mg/L 

70.7-79.2                                  0.8 Mg/L

79.3-90.5                                 0.7 Mg/L 

     کودکانی که  5Mg/Lفلوئور دریافت کرده اند، در آنها خرابی و از دست دادن دندان مشاهده می شود.

 حذف فلوئور توسط آلومینای فعال یا ذغال استخوان Bone Charانجام می شود که احیای این رزین توسط غلظت یک در صد سود سوز آور انجام می گیرد.

کمبود میزان فلوئور در آب آشامیدنی باعث کاهش مقاومت مینای دندان در مقابل خرابی خصوصأ در کودکان می شود . غلظت بیش از 4Mg/L فلوئور باعث فلوروزیس دندان و اگزوستوز  استخوانی می گردد .[1]

    نکاتی در زمینه فلوئور زنی و فلوئور زدایی:

- روش Nalgonda: ترکیب آهک و سولفات آلومینیوم برای کاهش فلوئور به غلظت کمتر از 1.5Mg/L

-تمام روشهای حذف فلوئور به جز آلومینای فعال محدودیت دارند .

- میکا Sio2یک مداخله گر در جریان حذف فلوئور می باشد .

- بهترین pH برای حذف فلوئور 5-7 می باشد

- برای فلوئور زنی آب باید سختی گیری شده باشد و یا برای غلبه بر این مسئله از پلی فسفات ها  استفاده نمود.[2]

 

 

 

 

برگرفته از www.mohit2006.blogfa.com ترجمه کمال غدیری

/ 0 نظر / 24 بازدید