استحصال آب از مه

در چرخه هیدرولوژیکی، تمام بخار آب به دلیل پائین بودن تراکم به بارش تبدیل نگردیده و به صورت مه مرئی یا نامرئی در فضا پراکنده می شود. پژوهشگران با استفاده از قوانین ساده فیزیکی موفق به جمع آوری مه های مرئی و نامرئی هوا و تبدیل آنها به آب شیرین شده اند. در این روش با ایجاد جریان الکتریکی ضعیف در پرده پهن مشبک که در نقاط مرتفع بر سر راه عبور بخار آب ایجاد شده، موجب تراکم مه و در نهایت تبدیل به قطرات می شوند. میزان آبدهی این سیستم بستگی مستقیم به سطح پرده و تراکم مه داشته وحتی قادر است آب مورد نیاز شرب و کشاورزی روستاهای پر جمعیت را تأمین نماید.

***

پست مرتبط در همین وبلاگ:

دو مقاله مفید در زمینه استحصال آب از مه

 

/ 0 نظر / 46 بازدید