اتوکلاو

نکات ایمنی کاربا اتوکلاو

اتوکلاو دستگاهی است که با استفاده از بخار آب تحت فشار عمل استریلیزاسیون را انجام می دهد. درهنگام کار با این دستگاه به نکات زیر توجه نمایید:

بهتر است جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در دستگاه اتوکلاو ، از آب مقطر استفاده نمایید.

سطح اب درون دستگاه نباید از انتهای پایین دیگ بالاتر رود.

توجه کنید که سطح آب همواره بالاتر از سنسور حرارتی و به اندازه یک بند انگشت پایین تر از کف دیگ باشد.

پیچهای درب را باید کاملا" محکم بست. برای این منظور باید پیچهای روبروی هم بسته شود تا درب دستگاه به طور یکنواخت محکم شده و بخار آب از آن خارج نشود.

ظروف دارای محلول را نباید پر کرد و حداقل بخشی از ظروف باید خالی باشد.

درب ظروف ، مخصوصا" آنهایی که حاوی محلول هستند را کاملا" نبندید، بلکه مقدار آن را شل نموده تا بخار آب ایجاد شده از آن خارج شود.

پس از اتمام زمان لازم برای استریل کردن نمونه ها، جهت بازکردن درب دستگاه به صورت زیر عمل کنید:

منبع حرارت را خاموش کنید و دریچه خروج بخار را باز نمائید(دریچه خروج بخار را آهسته آهسته بازکنید مخصوصا" اگر محلول داخل اتوکلاو دارید این عمل خیلی به آهستگی باید انجام گیرد) تا فشار داخل دستگاه به صفر برسد و پس از آن درب دستگاه را باز نمایید.

/ 0 نظر / 22 بازدید