رفع اشکال در سیستم لجن فعال

اگر در فرآیند لجن فعال مشکلی بروز کرد، سعی کنید اشکال را شناسائی کرده، علت آن را بیابید و بهترین راه حل ممکن را انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید که فرایند لجن فعال یک فرآیند زیستی است و ممکن است به سه روز تا یک هفته و گاهی زمانی بیشتر نیاز داشته باشد تا به اقدامات اصلاحی شما پاسخ دهد. پس از هر تغییر در فرآیند تصفیه، هفت روز یا بیشتر به سیستم فرصت دهید تا فرآیند را تثبیت کند.

 

مواد جامد در پساب

 

الف: اگر پساب کدر ( گل آلود یا تیره ) به نظر بیاید، سرعت پمپاژ لجن فعال برگشتی مناسب نیست. افزایش سرعت پمپاژ را امتحان کنید. علاوه بر آن، امکان وجود یک ماده سمی برای میکروارگانیسمها یا بارگذاری بیش از حد هیدرولیکی که منجر به بیرون راندن مقداری از مواد جامد می شود را بررسی کنید.

ب: اگر لجن فعال در زلال کننده ته نشین نمی شود ( حجیم شدن لجن ) چند عامل ممکن است سبب این مشکل شود که عبارتند از: پایین بودن مقدار مواد جامد در سیستم، غلظت پایین اکسیژن محلول در مخزن هوادهی، قوی و سپتیک بودن فاضلاب ورودی، بالا بودن مقدار چربی و گریس در فاضلاب ورودی، مواد زائد قلیایی رختشویخانه ها.

ج: اگر غلظت مواد جامد در بخش تجمع لجن زلال کننده نهایی خیلی بالا باشد، در پساب، مواد جامد ظاهر می شوند. افزایش سرعت پمپاژ لجن برگشتی را امتحان کنید.

د: اگر بوی بد به مشام می رسد و مایع مخلوط مخزن هوادهی به جای رنگ قهوه ای همیشگی، سیاه به نظر می آید، افزایش سرعت هوادهی را امتحان کنید و به دنبال نقطه مرده سپتیک بگردید.

ه: اگر بر سطح زلال کننده مواد جامد، لجنی شناور و کمرنگ دیده شد، سرعت هوادهی را کاهش دهید. سعی کنید اکسیژن محلول را در همه مخزن هوادهی در حدود 2 میلیگرم در لیتر حفظ کنید.

 

بو

 

الف: اگر پساب کدر باشد و مایع مخلوط مخزن هوادهی در مقایسه با رنگ قهوه ای همیشگی، سیاه باشد، افزایش سرعت هوادهی را امتخان کنید و به دنبال نقطه مرده سپتیک بگردید.

ب: اگر تکه هایی از مواد جامد سیاه رنگ بر سطح زلال کننده پدیدار شد، افزایش سرعت لجن برگشتی را امتحان کنید. همچنین اطمینان حاصل کنید که خط لجن برگشتی مسدود نشده و نقاط مرده سپتیک در اطراف لبه ها یا جای دیگری در زلال کننده وجود نداشته باشد.

ج: روش تصفیه و دفع لجن آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید که این دو، عامل ایجاد بو نباشند.

د: نظافت نکردن مناسب محیط نیز می تواند عامل بو باشد، اجازه ندهید مواد جامد یا آشغالهای جدا شده از فاضلاب در کانتینرهای روباز، اطراف محل تصفیه خانه را پر کنند.

تشکیل کف

 

الف: اگر لجن فعال زیادی دفع شده، مقدار دفع را کمتر کنید.

ب: اگر هوادهی زیاد، سبب کف زیاد شده است، سرعت هوادهی را کم کنید.

ج: اگر واحد تصفیه یک دوره بارگذاری بالا یا شرایط سپتیک را پشت سر گذاشته، مدتی صبر کنید تا شرایط عادی شود.

تشکیل کف را می توان با پاشیدن آب یا با مواد ضد کف موجود در بازار کنترل نمود تا آن که با کاهش یا توقف دفع لجن و تجمع مواد جامد در مخزن هوادهی علت ان برطرف شود.

 

برگرفته از www.mohit2006.blogfa.com نوشته امین اله تبرائی

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید