تحقیقات آب

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

تحلیل نتایج تست ایمویک
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: نتایج تست ایمویک

تست ایمویک یکی از معروفترین آزمایشات برای تشخیص افتراقی کلیفرمهاست که شامل ۴ مرحله ایندول (I)، متیل رد (MR)، وگس پروسکوئر (VP) و سیترات هستش. معرفهای این مراحل به ترتیب: معرف کواک (Kovac's reagent)، معرف متیل رد، و معرفهای آلفانفتول و پتاس 40% (هر دو برای مرحله VP) بوده و مرحله آخر هم با تغییر رنگ محیط کشت قابل تشخیصه.

در تفسیر نتایج این آزمایشات می تونید از این جدول کمک بگیرین:

 

 

I

MR

VP

C

اشریشیا کلی

+

+

-

-

کلبسیلا پنومونیا

-

-

+

+

کلبسیلا اوکسیتوکا

+

-

+

+

گونه های انتروباکتر

-

-

+

+

سیتروباکتر فروندیی

-

+

-

+

سیتروباکتر کاسری

+

+

-

+