تحقیقات آب

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

15 خرداد، 5 ژوئن، روز جهانی محیط زیست
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: شعار ، روز جهانی محیط زیست ، 5 ژوئن ، 15 خرداد

 

WORD ENVIRONMENT DAY, 5 JUNE 2009:

Your planet needs YOU!

UNite to combat climate change