تحقیقات آب

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

خلاصه ای از اندیس های خوردگی در آب + دانلود نرم افزار Water Stability Analizer
ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: دانلود نرم افزار ، اندیس خوردگی ، اندیس رسوب گذاری ، روابط خوردگی

به درخواست یکی از دوستان، خلاصه ای از اندیس های خوردگی آب رو در این پست قرار دادم. برای مطالعه تکمیلی در این زمینه، من کتاب اصول تصفیه آب، تالیف دکتر محمد چالکش امیری رو بهتون پیشنهاد می کنم.

 

اندیس های خوردگی:

١. اندیس لانژلیه یا اندیس رسوب

روابط:                                                                IS= pH - pHs

و                                                        pHs= p Ca + p Alk + k

و                                     p Ca= -log [Ca] ,    p Alk= -log [Alk  

که در رابطه اخیر، غلظت آلکالینیتی (قلیائیت) همان مجموع غلظت یون کربنات و بیکربنات است. و k ثابتی است که به دما و غلظت یونی آب بستگی دارد.

بقیه مطلب و دانلود نرم افزار water stability analyzer در ادامه مطلب...


تحلیل نتایج اندیس لانژلیه:

آب تمایل به خوردگی و رسوب ندارد.                      IS= 0

آب تمایل به رسوب گذاری دارد.                IS= POSITIVE

آب تمایل به خوردگی دارد.                      IS= NEGATIVE

2. اندیس اشباع رایزنار (اندیس پایداری)

 نکته: اندیس لانژلیه بیشتر برای آب های ساکن و اندیس رایزنار فقط برای آب های جاری با سرعت بیشتر از 0.6 متر در ثانیه در لوله ها صدق می کند.

 

                                                                      SI= 2pHs - pH 

و                                                        pHs= p Ca + p Alk + k

و                                     p Ca= -log [Ca] ,    p Alk= -log [Alk  

تحلیل نتایج اندیس رایزنار:

آب خورنده است.                 SI > 6

آب رسوب گذار است.           SI < 6

 

دانلود نرم افزار

در پایان دانلود نرم افزار water stability analyzer رو بهتون پیشنهاد می کنم که توسط جناب آقای دکتر رامین نبی زاده طراحی شده و با سرعت بالایی داده های شما رو مورد آنالیز قرار میده.

دانلود water stability analyzer ... کلیک کنید