تحقیقات آب

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

Water Banking چیست؟ (2)
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: بانکینگ آب ، تصفیه آب ، تغذیه سفره های زیرزمینی ، مثالهایی از بانکینگ آب

انواع بانکینگ آب

ترجمه: پری باقری

انواع مختلفی از تکنولوژیها تحت عنوان بانکینگ آب وجود دارد. این تکنولوژیها بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

١. تکنولوژیهایی که اصولاً برای تغذیه سفره های آبی بکار می روند:

  • نگهداری آکیفر (ASR) و احیای آن (ASTR)
  • حوضچه نفوذ (Infiltration Pond
  • استحصال آب باران (Rainwater Harvesting)
  • سدهای زیرزمینی (Underground Dam
  • تغذیه انتشاری (Recharge Releases

٢. تکنولوژیهایی که در درجه اول برای تصفیه آب هستند:

  • فیلتراسیون ساحلی (Bank Filtration)
  • فیلتراسیون تپه شنی (Dune Filtration)
  • تصفیه خاکی آکیفر (Soil Aquifer Treatment)

ادامه دارد...

- پست های مرتبط در همین وبلاگ: