تحقیقات آب

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

روز بهداشت محیط مبارک!
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

با یه دنیا...

آبفای تصفیه شده..

               لندفیل بهداشتی..

                                  و هوای پاک..

 

١١ اسفند، روز بهداشت محیط مبارک!