تحقیقات آب

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

فرآیندهای بیولوژیکی
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: تصفیه آب ، تصفیه فاضلاب ، فرآیندهای بیولوژیکی ، تصفیه ثانویه

فرآیندهای بیولوژیکی در تصفیه منابع آب آشامیدنی به دلیل مقدار اندک مواد آلی قابل تجزیه، دارای کاربرد محدود هستند. با این وجود فرآیندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب و تبدیل مواد آلی قابل تجزیه و دیگر مواد مغذی در شکل ساده تر، بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.

فرآیندهای بیولوژیکی اساس تصفیه ثانویه را تشکیل می دهند که در آنها مواد آلی کلوئیدی و محلول تبدیل به جرم زنده (Biomass) می شوند.

ادامه مطلب را ببینید...


جرم زنده در نهایت از جریان مایع جدا می شود. پس از جداسازی، جرم زنده تبدیل به یک جریان پسماند غلیظ می شود که باید سریعاً مورد استفاده قرار گیرد. تصفیه بیولوژیکی جرم زنده و سایر لجن های فاضلاب که «هضم لجن» نامیده می شود، یکی از مهمترین و دشوارترین فرآیندها در تصفیه فاضلاب محسوب می شود.

* طبقه بندی فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی:

1. هوازی

  • رشد معلق (مثل: فرآیند لجن فعال (Activated sludge) و لاگون هوادهی)
  • رشد چسبیده (مثل: صافی چکنده، RBC (Rotating biological contactors))

2. بی هوازی

 این فرآیندها بیشتر برای تصفیه لجن و مواد زاید با غلظت بالا بکار می روند و شامل این موارد هستند:

  • رشد معلق (مثل: UASB, ABR (Anaerobic baffled reactor)
  • رشد چسبیده (مثل: فرآیند بستر گسترده)

 

منابع: مهندسی محیط زیست، ترجمه کی نژاد و ابراهیمی - مهندسی فاضلاب متکف و ادی، ترجمه ابریشم چی و افشار