تحقیقات آب

برای رشته های: بهداشت محیط- محیط زیست- مهندسی آب- عمران محیط زیست و سایر رشته های مرتبط

جلبکهای شاخص آب آلوده
ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: جلبک ، شاخص آلودگی آب ، نمره آلودگی آب

از نظر اهمیت، شاخصهای جلبکی مهم آب را می توان به این طریق طبقه بندی نمود:    کلامیدوموناس - اوگِلنا - اوسیلاتوریا و سندسموس

اوگِلنا شاخص اصلی آلودگی آب (خصوصاً به مواد آلی) است و در آبهای شدیداً آلوده و لاگونها یافت می شود.

همچنین می توان بر اساس شاخص جلبکها، نمره آلودگی آب را به این صورت تعیین کرد:

                              ٢٠     ١٩               ١۵                                       ٠            

<    شدیداً آلوده            <احتمال آلودگی> <      آلودگی بسیار کم